Naziv projekta: Poslovni model „ZRINSKI MEDICAL“

Naziv korisnika: Zrinski d.o.o.

Kratak opis projekta: Projektom će se uz pomoć odgovarajućih inputa, kreirati proizvod koji će se svojim karakteristikama, funkcionalnošću i cijenom istaknuti na tržištu veterinarskih implantata. Proizvodi će biti usavršavani kroz projekt i to putem testiranja i ispitivanja, te će finalni proizvodi biti plasirani na tržište i usmjereni prema korisnicima s ciljem povećanja kvalitete primjene implantata na životinjama. Projekt će rezultirat razvojem proizvoda koji je novost na tržištu, biti će ostvarena komercijalizacija navedenog proizvoda a što će rezultirati tržišno uspješnim poslovnim pothvatom novog inovativnog poduzeća.

Dodatna vrijednost na inovaciju će biti ostvarena kroz razvoj CRM sustava i sustava ”baze znanja”. CRM sustav će omogućavati jednostavniju i bržu komunikaciju na relaciji kupac – distributer – Zrinski d.o.o. u cilju pravovremene opskrbe kupaca proizvodima, dok će ”baza znanja” služiti isključivo za razmjenu iskustva i znanja između doktora veterinarske medicine, a u svrhu povećanja kvalitete pružanja veterinarskih usluga.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta: Stvoriti temelj za inovacije i razvoj novih proizvoda u novoosnovanim MSP-ima

Rezultati projekta:
R1 – Istraženo je tržište i potpora razvoju
R2 – Zaposleni su kadrovi te su provedene aktivnosti razvoja novih i unapređenja postojećih proizvoda
R3 – Nabavljena su računala, oprema i programska podrška
R4 – Zaposleni su kadrovi te su provedene aktivnosti ispitivanja i testiranja novih i unapređenja postojećih proizvoda
R5 – Ispitani su i testirani proizvodi
R6 – Provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti
R7 – Izrađen dokument revizije projekta od strane vanjskog revizora

Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta: 2.152.496,00 HRK
Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 2.152.496,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 1.479.621,20 HRK
Vlastita sredstva: 672.875,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.10.2017. do 01.10.2018.

Kontakt osobe za više informacija: Dunja Pavlović, član uprave, naturanet2004@gmail.com

Relevantne internetske stranice:
STRUKTURNI FONDOVI – https://strukturnifondovi.hr/
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Preuzimanja:

ZRINSKI katalog proizvoda

 

ZRINSKI brošura EU projekta